Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2023-2024

Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2023-2024

Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2023-2024 150 150 Ateneo Musical Puerto

Proves d’accés a Ensenyaments Professionals. Curs 2023-2024

Per accedir als Ensenyaments Professionals, tant a l’1 curs com a cursos diferents de 1er, cal fer una prova d’accés. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

Recordem que aquesta prova està dirigida exclusivament a l’alumnat que ja s’incorpora als Ensenyaments Professionals. Els alumnes i les alumnes que ja estan cursant aquestes Ensenyaments no han de realitzar cap prova per continuar els seus estudis.

calendari

1ª Convocatòria 

Termini per presentar les inscripcions: 8 de maig al 19 de maig.

Realització de les proves:

Instrument y 1ª vista: 22 de juny de 2023 a les 10:30 h.

Llenguatge musical: 23 de juny de 2023 a les 10:30 h.

2ª Convocatòria

Termini per presentar les inscripcions: 3 de juliol al 14 de juliol

Realització de les proves: 7 de setembre de 2023. La data i hora exacta de les proves es farà pública una vegada conclosos els terminis d’inscripció.

Documentació necessària (prem l’enllaç per descàrrega de document)

Procediment d’inscripció

Realitzar inscripció telemàtica.

Lliurar de l’justificant de les taxes en el centre. També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

Un cop realitzada la inscripció telemàtica s’haurà de lliurar la sol·licitud correctament emplenada i signada a la secretaria de centre abans de la realització de les proves.

Estructura de les proves

La prova a tots els cursos d’Ensenyaments Professionals consta de tres apartats:

  • Instrument: Interpretar una obra triada pel tribunal de la llista de tres que proposa l’alumnat.
  • 1ª Vista: Interpretació amb l’instrument d’un fragment a 1ª vista proposat pel tribunal.
  • Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics de l’llenguatge musical. L’estructura d’aquest apartat depèn de les assignatures que s’imparteixen en el curs anterior a què es presenta el / la aspirant.

Cada un dels exercicis de les proves d’accés tindrà caràcter eliminatori en totes les especialitats.

Estructura de les proves per cursos

Continguts de les proves per especialitats

normativa:

Decret 158/2007 de 21 de setembre: http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11706.pdf

Ordre 28/2011 de 10 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Ordre 49/2015 de 14 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

Resolució de 19 d´abril de 2023: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/28/pdf/2023_4444.pdf