Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2021-2022

Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2021-2022

Proves d’Accés. Ensenyaments Professionals. curs 2021-2022 150 150 Ateneo Musical Puerto

Proves d’accés a Ensenyaments Professionals. Curs 2021-2022

Per accedir als Ensenyaments Professionals, tant a l’1 curs com a cursos diferents de 1er, cal fer una prova d’accés. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

Recordem que aquesta prova està dirigida exclusivament a l’alumnat que ja s’incorpora als Ensenyaments Professionals. Els alumnes i les alumnes que ja estan cursant aquestes Ensenyaments no han de realitzar cap prova per continuar els seus estudis.

calendari

1ª Convocatòria

Termini per presentar les inscripcions: 10 de maig al 17 de maig.

Realització de les proves: 28 de juny de 2021.

-10:00 h. Proves de 1ª vista i instruments.

-16:00 h. Prova de llenguatge musical

2ª Convocatòria

Termini per presentar les inscripcions: 1 de juliol al 9 de juliol

Realització de les proves: del 2 a 10 de setembre de 2021. La data i hora exacta de les proves es farà pública una vegada conclosos els terminis d’inscripció.

Documentació necessària (prem l’enllaç per descàrrega de document)

Procediment d’inscripció

Realitzar inscripció telemàtica

Lliurar de l’justificant de les taxes en el centre. També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

Un cop realitzada la inscripció telemàtica s’haurà de lliurar la sol·licitud correctament emplenada i signada a la secretaria de centre abans de la realització de les proves

Estructura de les proves

La prova a tots els cursos d’Ensenyaments Professionals consta de tres apartats:

  • Instrument: Interpretar una obra triada pel tribunal de la llista de tres que proposa l’alumnat.
  • 1ª Vista: Interpretació amb l’instrument d’un fragment a 1ª vista proposat pel tribunal.
  • Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics de l’llenguatge musical. L’estructura d’aquest apartat depèn de les assignatures que s’imparteixen en el curs anterior a què es presenta el / la aspirant.

Cada un dels exercicis de les proves d’accés tindrà caràcter eliminatori en totes les especialitats.

Estructura de les proves per cursos

Continguts de les proves per especialitats

normativa:

Decret 158/2007 de 21 de setembre: http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11706.pdf

Ordre 28/2011 de 10 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Ordre 49/2015 de 14 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

Resolució de 22 d´abril de 2021: http://dogv.gva.es/datos/2021/04/28/pdf/2021_4305.pdf