Proves d’accés a ensenyaments elementals. Curs 2023/2024

Proves d’accés a ensenyaments elementals. Curs 2023/2024

Proves d’accés a ensenyaments elementals. Curs 2023/2024 150 150 Ateneo Musical Puerto

Proves d’accés a ensenyaments elementals. curs 2023/2024

Per accedir als Ensenyaments Elementals, tant a l’1 curs com a cursos diferents de 1er, cal fer una prova d’ingrés / accés. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

Calendari

Termini per presentar les inscripcions: del 1 de juny  al 14 de juny de 2023.

Les proves es realitzaran el 7 de setembre de 2023.

Documentació necessària (prem l’enllaç per descàrrega de document)

Procediment d’inscripció

Realitzar inscripció telemàtica.

Lliurament de l’justificant de les taxes  a la secretaria de centre. També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

Un cop realitzada la inscripció telemàtica s’haurà de lliurar la sol·licitud correctament emplenada i signada a la secretaria de centre abans de la realització de les proves.

Estructura de les proves

La prova a 1r curs d’Ensenyaments Elementals és una prova d’aptituds que no requereix coneixements previs de música. Exemple de l’examen.

La prova a cursos diferents de 1er Consta de dues parts:

  • Instrument: 1a vista i interpretar una obra les tres que proposa l’alumnat.
  • Llenguatge Musical: 1ª vista, teoria i dictat.

Continguts i estructura de les proves cursos diferents de 1er

normativa:

Decret 159/2007 de 21 de setembre: http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11701.pdf

Ordre 28/2011 de 10 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Ordre 49/2015 de 14 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

Resolució de 19 d’abril de 2023: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/28/pdf/2023_4444.pdf