Proves d’accés a ensenyaments elementals

Proves d’accés a ensenyaments elementals

Proves d’accés a ensenyaments elementals 150 150 Ateneo Musical Puerto

Proves d’accés a ensenyaments elementals. 

Per accedir als Ensenyaments Elementals, tant a l’1 curs com a cursos diferents de 1er, cal fer una prova d’ingrés / accés. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

calendari

Termini per a presentar les inscripcions: Les dates d’inscripció solen ser durant la primera setmana de juny (les dates definitives es faran públiques quan es publique l’orde de Conselleria).

Realització de les proves: Les proves es solen realitzar a principis de setembre. La data i hora exacta de les proves es farà pública una vegada conclosos els terminis d’inscripció.

Documentació necessària (prem l’enllaç per descàrrega de document)

Procediment d’inscripció

Realitzar inscripció telemàtica

Lliurament de l’justificant de les taxes  a la secretaria de centre. També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

Un cop realitzada la inscripció telemàtica s’haurà de lliurar la sol·licitud correctament emplenada i signada a la secretaria de centre abans de la realització de les proves.

Estructura de les proves

La prova a 1r curs d’Ensenyaments Elementals és una prova d’aptituds que no requereix coneixements previs de música. exemple de l’examen

La prova a cursos diferents de 1er Consta de dues parts:

  • Instrument: 1a vista i interpretar una obra de les tres que proposa l’alumnat.
  • Llenguatge Musical: 1ª vista, teoria i dictat.

Continguts i estructura de les proves cursos diferents de 1er

normativa:

Decret 159/2007 de 21 de setembre: http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11701.pdf

Ordre 28/2011 de 10 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Ordre 49/2015 de 14 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

Resolució de 22 d’abril de 2021: http://dogv.gva.es/datos/2021/04/28/pdf/2021_4305.pdf