Proves d’accés a ensenyaments elementals

Proves d’accés a ensenyaments elementals

Proves d’accés a ensenyaments elementals 150 150 Ateneo Musical Puerto

Proves d’accés a ensenyaments elementals. 

Per accedir als Ensenyaments Elementals, tant a l’1 curs com a cursos diferents de 1er, cal fer una prova d’ingrés / accés. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

calendari

Termini per a presentar les inscripcions: 20 de maig a 7 de juny.

Realització de les proves: dimecres 3 de juliol a les 10:30 h.

Documentació necessària (prem l’enllaç per descàrrega de document)

Procediment d’inscripció

Realitzar inscripció telemàtica

Lliurament de l’justificant de les taxes  a la secretaria de centre. També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça: sociedad@ateneomusicaldelpuerto.com

Un cop realitzada la inscripció telemàtica s’haurà de lliurar la sol·licitud correctament emplenada i signada a la secretaria de centre abans de la realització de les proves.

Estructura de les proves

La prova a 1r curs d’Ensenyaments Elementals és una prova d’aptituds que no requereix coneixements previs de música. exemple de l’examen

La prova a cursos diferents de 1er Consta de dues parts:

  • Instrument: 1a vista i interpretar una obra de les tres que proposa l’alumnat.
  • Llenguatge Musical: 1ª vista, teoria i dictat.

Continguts i estructura de les proves cursos diferents de 1er

normativa:

Decret 159/2007 de 21 de setembre: http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11701.pdf

Ordre 28/2011 de 10 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Ordre 49/2015 de 14 de maig: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

Resolució de 12 d’abril de 2024: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/22/pdf/2024_3178.pdf