Proves d’Accés. curs 2024/2025

Proves d’Accés. curs 2024/2025

Proves d’Accés. curs 2024/2025 2442 2427 Ateneo Musical Puerto

Per iniciar els estudis oficials d’ensenyaments musicals serà necessari realitzar una prova d’accés / ingrés.

La prova a 1r curs d’ensenyaments elementals de valorar les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

En les proves per a la resta de cursos d’ensenyaments elementals i professionals es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments. Amb els resultats obtinguts en aquestes proves es confecciona una llista amb l’ordre de matrícula segons la nota obtinguda.

Les proves d’accés d’ensenyaments elementals es realitzaran de l’1 al 4 de juliol de 2024, tots dos
inclosos.

Les proves d’accés d’ensenyaments professionals es realitzen en dues convocatòries:

-1ª Convocatòria (del 20 al 28 de juny de 2024, tots dos inclosos).

-2ª Convocatòria (del 19 al 23 de juliol de 2024, tots dos inclosos)

La data i hora exacta de les proves es farà publica una vegada conclòs el període d’inscripció.

Pots trobar més informació en els següents enllaços:

Continguts de la prova d’ingrés a 1r curs d’ensenyaments elementals.

Continguts de la prova d’accés a la resta de cursos d’ensenyaments elementals i professionals.

Descripció de la prova per cursos ensenyaments professionals

Dates i procediment d’inscripció ensenyaments elementals

Dates i procediment d’inscripció ensenyaments professionals (1ª convocatòria)

Dates i procediment d’inscripció ensenyaments professionals (2ª convocatòria)