Organigrama

1. Estatuts

2. Assemblea General de Socis

3. Junta directiva

  • PRESIDENT/A

  • VICEPRESIDENT/A

  • SECRETARI/A

  • TRESORER/A

  • VOCALES

4. Directors d’agrupacions i escola

5. Socis y empleats

Descàrrega els estatuts

Estan a la teua disposició els estatuts de la Societat, l’organigrama i una altra informació d’interès per als nostres socis.