Conjunts instrumentals

La necessitat que els alumnes de l’Escola de Música compartiren experiència amb altres músics i conegueren altres formes de direcció, va il·luminar el naixement d’aquest col·lectiu que, a poc a poc, ha anat consolidant la seua participació en el si de la Societat.

Els membres dels conjunts aconsegueixen la preparació necessària perquè, posteriorment i a criteri del professor i director, passen a formar part de la Banda Simfònica i de l’Orquestra.

Alguns dels nostres conjunts són:

  • Conjunt Instrumental d’Entenimentada
  • Quartet de corda
  • Quartet de Saxofones
  • Quintet de Vent
  • Cor d’Adults